درخواست مدرک تحصیلی کاردانی مهندسی جهت رتبه بندی

در رشته های

مهندسی عمران

معماری

مکانیک

برق

شیمی

صنایع

شرایط جهت واگذاری

۱-داشتن حداقل ۳ سال سابقه در ۴ سال اخیر

۲-بیمه از شرکتهای پیمانکاری رتبه دار رد شده باشد

سابقه بیمه از سال اخذ مدرک تحصیلی محسوب میشود

امکانات
نوع درخواست
  • مورد نیاز است
مقطع تحصیلی
  • کاردانی
مدرک تحصیلی
  • سایر موارد
نوع رتبه
  • رتبه دارد - پیمانکار
گواهی مهندس
  • سایر موارد
قیمت
  • تماس بگیرید
سابقه بیمه
  • 4 سال سابقه بیمه