سلام شرکت رتبه دار مشاور با شرایط زیر آماده واگذاری میباشد :

پایه ۳ مشاور آبیاری زهکشی

پایه ۳ مشاور راه

پایه ۳ مشاور ساختمانی

۰۹۱۲۰۴۸۷۴۶۰ غلامی