به طور مستقیم فقط با شرکت مربوطه قرارداد بسته میشود .با شرکتهای واسطه فذوشنده مدرک قرارداد بسته نمیشود.

امکانات
نوع درخواست
 • آماده قرارداد
مقطع تحصیلی
 • کارشناسی
مدرک تحصیلی
 • زمین شناسی
نوع رتبه
 • رتبه دارد - پیمانکار
گواهی مهندس
 • راه و ترابری
 • ساختمان
 • آب
 • معدن
 • کاوش های زمینی
 • سایر موارد
قیمت
 • تماس بگیرید
سابقه بیمه
 • 15 سال سابقه بیمه