شرکت بدون کارکرد آب و ابنیه ساختمان ،

دارای صلاحیت پیمانکاری رتبه ۵ ،

اعتبار مهندس ۲ ساله ،

تماس با شماره قید شده 

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1399
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5ابنیه / 5آب