شرکت رتبه ۵ پیمانکاری دارای دو گرید ۵ آب و ۵ابنیه ، سهامی خاص ،

دارای کارتکس۴ساله و قرارداد امتیاز آور ۲ساله ،

بدون کارکرد آماده واگذاری فوری میباشد .

۰۹۱۲۰۴۸۷۴۶۰ غلامی

در صورت نیاز تماس بگیرید.

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5 آب / 5 ساختمان