با سلام

واگذاری و فروش شرکتهای پیمانکاری رتبه ۵ :

۵ آب ،

۵ راه وترابری و باند ،

۵ ابنیه ساختمان ،

۵ تاسیسات و تجهیزات ،

واگذاری بصورت تک رتبه و دو رتبه ،

آدرس دفتر : کرج – گوهردشت

شماره تماس : ۰۹۱۲۰۴۸۷۴۶۰