فروش شرکت های تازه تاسیس و اخذ رتبه شده دارای گرید۵پیمانکاری و پایه ۳مشاور در تمامی رشته ها

رتبه ۵ آب و راه

ثبت شهرستان

اعتبار کارتکس ۴ساله

مدت وکالت مهندس ۲سال

شرکت صفر کیلیومتر

بدون کارکرد

تازه تاسیس هستش

جهت اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال