شرکت رتبه ۵ راهسازی و ساختمان ،

رتبه پیمانکاری دارای اعتبار کارتکس ۴ساله و مهندس ۲ساله ،

بدون کارکرد ، ثبت و صدور سال ۱۴۰۰ ،

بدون بدهی آماده واگذاری میباشد .

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • راه / ساختمان