شرکت خدماتی دارای گواهی از اداره کار آماده واگذاری میباشد :

دارای ۷ رتبه خدماتی از اداره کار :

خدمات عمومی / /

حمل و نقل / /

فضای سبز / /

چاپ و تکثیر / /

نگهبانی / /

امور آشپزخانه و رستوران / /

تاسیسات / /

۲ سال اعتبار گواهی / کارکرد و بدهی صفر