گرید ۲ابنیه و ساختمان

قابل ارتقاءبه گرید ۱ابنیه ساختمان

فاقد هیچگونه بدهی مالیاتی

تمام قرار داد های شرکت واقعی

قابل استعلام

جهت اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید

فرهمند