شرکت پیمانکاری در حال اخذ رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات ، ثبت تاسیس سال ۹۹ و صدور رتبه سال ۹۹ ، دارای اعتبار کارتکس چهار ساله و قرارداد امتیاز آور ( مهندس مکانیک) دو ساله ، بدون هیچگونه کارکردی ، آماده نقل و انتقال و واگذاری بدون واسطه میباشد .

امکانات
اعتبار کارتکس
 • 4 سال
اعتبار مهندس
 • 2 سال
نوع درخواست
 • آماده قرارداد
سال ثبت
 • 1399
نوع شرکت
 • سهامی خاص
هزینه
 • تماس بگیرید
نوع کارکرد
 • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
 • ثبت شهرستان
رتبه
 • 5تاسیسات تجهیزات
گذرواژه ساجات
 • دارد
کد اقتصادی
 • دارد