کارشناسی ارشد برق، ۳ سال سابقه بیمه 

امکانات
نوع درخواست
  • مورد نیاز است
مقطع تحصیلی
  • کارشناسی ارشد
مدرک تحصیلی
  • برق
نوع رتبه
  • رتبه دارد - پیمانکار
گواهی مهندس
  • تاسیسات و تجهیزات
قیمت
  • توافقی
سابقه بیمه
  • 3 سال سابقه بیمه