لیسانس عکاسی دانشجوی ارشد مطالعات موزه هستم

امکانات
نوع درخواست
  • مورد نیاز است
مقطع تحصیلی
  • کارشناسی
مدرک تحصیلی
  • سایر موارد
نوع رتبه
  • بدون رتبه
گواهی مهندس
  • مرمت آثار باستانی
قیمت
  • توافقی
سابقه بیمه
  • 7 سال سابقه بیمه