مهندس حداقل ۷ سال سابقه جهت مدیر عاملی مورد نیاز است

امکانات
نوع درخواست
  • مورد نیاز است
مقطع تحصیلی
  • کارشناسی
مدرک تحصیلی
  • برق
نوع رتبه
  • بدون رتبه
گواهی مهندس
  • تاسیسات و تجهیزات
  • نیرو
قیمت
  • توافقی
سابقه بیمه
  • 7 سال سابقه بیمه