کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه

امکانات
نوع درخواست
  • مورد نیاز است
مقطع تحصیلی
  • کارشناسی
مدرک تحصیلی
  • عمران
نوع رتبه
  • رتبه دارد - پیمانکار
گواهی مهندس
  • راه و ترابری
  • ساختمان
قیمت
  • توافقی
سابقه بیمه
  • 3 سال سابقه بیمه