مدیر عامل میشود

امکانات
نوع درخواست
  • مورد نیاز است
مقطع تحصیلی
  • کارشناسی
مدرک تحصیلی
  • عمران
نوع رتبه
  • رتبه دارد - پیمانکار
گواهی مهندس
  • آب
قیمت
  • توافقی
سابقه بیمه
  • 3 سال سابقه بیمه