مهندس ۷سال سابقه جهت مدیر عاملی در رشته های عمران نقشه برداری و معماری جهت گواهی راه و یا ابنیه مورد نیاز است

امکانات
نوع درخواست
  • مورد نیاز است
مقطع تحصیلی
  • کارشناسی
مدرک تحصیلی
  • نقشه برداری
نوع رتبه
  • رتبه دارد - پیمانکار
گواهی مهندس
  • راه و ترابری
  • ساختمان
قیمت
  • توافقی
سابقه بیمه
  • 7 سال سابقه بیمه