امکانات
نوع درخواست
  • آماده قرارداد
مقطع تحصیلی
  • کارشناسی
مدرک تحصیلی
  • کشاورزی
نوع رتبه
  • بدون رتبه
گواهی مهندس
  • آب
سابقه بیمه
  • 13 سال سابقه بیمه