دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 3

واگذاری شرکت ساختمان تاسیسات

واگذاری شرکت ساختمان تاسیسات

شرکت پیمانکاری گرید 5 ابنیه تاسیسات به فروش میرسد شرکت سهامی خاص ...

N / A

فروش شرکت گرید راه و ساختمان

فروش شرکت گرید راه و ساختمان

رتبه 5 راه و ابنیه دارای 4 سال اعتبار رتبه و مهندس بفروش میرسد سهام...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه با مجوز و ایمنی...

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه با مجوز و ایمنی...

فروش شرکتهای رتبه پیمانکاری ،رتبه ۵ ابنیه و ساختمانسهامی خاص ،بدون بده...

N / A