دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 3

واگذاری رتبه پیمانکاری ۱آب،۲ابنیه/۳مشاور ساختمانی...

واگذاری رتبه پیمانکاری ۱آب،۲ابنیه/۳مشاور ساختمانی...

واگذاری و فروش شرکتهای رتبه بالای پیمانکاری و مشاور پیمانکاری1 آب /...

N / A

فروش شرکت رتبه ۲ابنیه

فروش شرکت رتبه ۲ابنیه

واگذاری و فروش شرکت پیمانکاری شرکت رتبه 2 ابنیه (ساختمانی) د...

N / A

فروش شرکت رتبه ۲ابنیه

فروش شرکت رتبه ۲ابنیه

فروش شرکت رتبه 2ابنیه(ساختمانی) دارای اعتبار کارتکس 4 سال و مهن...

N / A