دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 12

فروش شرکت رتبه ۵ آماده ساجات / رتبه ۵ آب...

فروش شرکت رتبه ۵ آماده ساجات / رتبه ۵ آب...

واگذاری و فروش شرکت گرید ۵ آب وتاسیساتواگذاری ۱۰۰% امتیاز شرکتشرکت سها...

N / A

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

واگذاری شرکت رتبه 5 آب ، دارای مجوز آبیاری تحت فشار ، ثبت شد...

N / A

واگذاری و فروش شرکت گرید ۵ ابنیه و تاسیسات...

واگذاری و فروش شرکت گرید ۵ ابنیه و تاسیسات...

فروش شرکت رتبه 5 ابنیه و تاسیسات شرکت گرید آماده واگذاری 100% سه...

N / A

شرکت رتبه ۵ نیرو – برق

شرکت رتبه ۵ نیرو – برق

فروش شرکت رتبه 5 نیرو شرکت کامل و شسته رفته شرایط شرکت : سهام...

N / A

آگهی فروش شرکت سه رتبه ای(۲نفت وگاز/۵تاسیسات/۵آب)...

آگهی فروش شرکت سه رتبه ای(۲نفت وگاز/۵تاسیسات/۵آب)...

شرکت قید شده دارای 3 رتبه از سازمان برنامه و بودجه میباشد : پای...

N / A

فروش شرکت آب ومجوزآبیاری تحت فشار/سامانه نوین جهاد...

فروش شرکت آب ومجوزآبیاری تحت فشار/سامانه نوین جهاد...

فروش و واگذاری شرکت پیمانکاری دارای رتبه 5 آب ، سهامی خاص ، اعتبار ...

N / A

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۱ آب و ۲ ابنیه...

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۱ آب و ۲ ابنیه...

با عرض سلام و خسته نباشید به پیمانکاران عزیز یک شرکت رتبه بالا جهت ...

N / A

پیش فروش شرکت گرید ۵ تاسیسات

پیش فروش شرکت گرید ۵ تاسیسات

شرکت رتبه 5تاسیسات و تجهیزات به فروش میرسد در حال اخذ رتبه تحویل...

N / A

ابنیه / پیمانکاری / ساختمانی / رتبه ۵ / فروش...

ابنیه / پیمانکاری / ساختمانی / رتبه ۵ / فروش...

واگذاری شرکت با گرید 5 ابنیه ، تاییدیه سازمان برنامه و بودجهفروش امتیا...

N / A

خرید و فروش شرکت پیمانکاری / ۵ آب...

خرید و فروش شرکت پیمانکاری / ۵ آب...

خرید و فروش شرکت پیمانکاری ، رتبه 5 آب ، سهامی خاص ، ثبت سال ...

N / A