دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 5

واگذاری شرکت ساختمان تاسیسات

واگذاری شرکت ساختمان تاسیسات

شرکت پیمانکاری گرید 5 ابنیه تاسیسات به فروش میرسد شرکت سهامی خاص ...

N / A

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۵ ابنیه تاسیسات...

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۵ ابنیه تاسیسات...

شرکت پیمانکاری گرید 5 ابنیه تاسیسات به فروش میرسد شرکت سهامی خاص ...

N / A

خرید و فروش شرکت رتبه دار (ابنیه و تاسیسات تجهیزات...

خرید و فروش شرکت رتبه دار (ابنیه و تاسیسات تجهیزات...

خرید و فروش شرکت رتبه دار ، تاسیسات و تجهیزات - ابنیه ساختمان ، ...

N / A

واگذاری شرکت دو رشته ای تاسیسات...

واگذاری شرکت دو رشته ای تاسیسات...

شرکت دو رشته ای تاسیسات و تجهیزات ، دارای دو گرید ساختمان و تاسیسات...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه ۵ تاسیسات...

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه ۵ تاسیسات...

فروش شرکت پیمانکاری سهامی خاص دارای اعتبار کارتکس 4 و مهندس 2 سال ...

N / A