دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 15

سهامی خاص رتبه ۵ ساختمان

سهامی خاص رتبه ۵ ساختمان

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه وساختمانسهامی خاصدارای کارکرد میلیاردیکاملا شست...

N / A

خرید شرکت رتبه ۵ راه و ابنیه

خرید شرکت رتبه ۵ راه و ابنیه

واگذاری و فروش شرکت رتبه 5 راه و ابنیه سهامی خاص اعتبار کامل و بدون کا...

N / A

خرید و فروش شرکت رتبه ۵ پیمانکاری...

خرید و فروش شرکت رتبه ۵ پیمانکاری...

فروش شرکت رتبه 5 راهشرکت سهامی خاص و اعتبار کاملبدون کارکرد و بدون بده...

N / A

خرید شرکت با رتبه ۵ – ساختمان و تاسیسات...

خرید شرکت با رتبه ۵ – ساختمان و تاسیسات...

فروش 100% امتیاز شرکت رتبه 5 پیمانکاری شرکت در قالب سهامی خاص تاییدیه ...

N / A

خرید شرکت با رتبه ۵ تاسیسات

خرید شرکت با رتبه ۵ تاسیسات

فروش شرکت تاسیساتی سهامی خاصرتبه 5 تاسیساتثبت ساجات و ساجارشرکت رتبه آ...

N / A

شرکت رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات

شرکت رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات

فروش شرکت ، دارای رتبه 5 از سازمان برنامه و بودجهشرکت رتبه 5 ابنیه و ت...

N / A

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

واگذاری شرکت رتبه 5 آب ، دارای مجوز آبیاری تحت فشار ، ثبت شد...

N / A

فروش شرکت دو رتبه ای آب و راه

فروش شرکت دو رتبه ای آب و راه

قابل توجه پیمانکاران حوزه آب ، راه : شرکت دو رشته ای ، دارای 2 رتبه...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵تااسیسات

فروش شرکت رتبه ۵تااسیسات

واگذاری و فروش شرکت پیمانکاری سهامی خاص شرکت رتبه 5تاسیسات و تج...

N / A

فروش و واگذاری شرکت رتبه پیمانکاری کاوشهای زمینی...

فروش و واگذاری شرکت رتبه پیمانکاری کاوشهای زمینی...

یک شرکت پیمانکاری رتبه دار ، ثبت شده در ساجات و ساجار ، رتبه 5کا...

N / A