دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 14

شرکت رتبه ۵ ابنیه

شرکت پیمانکاری رتبه 5 ابنیهسهامی خاصدارای 4سال اعتبار ساجاتیدارای توکن...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات...

فروش شرکت رتبه 5 ابنیه و تاسیسات و قابل انتقال به اقصی نقاط کشوردر کمت...

N / A

فروش شرکت ابنیه با گرید ۵

شرکت رتبه 5 ابنیه با 4 سال اعتبار به فروش میرسدشرکت سهامی خاصبدون کارک...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ نفت و گاز

شرکت رتبه 5 نفت و گاز آماده برای فروشاعتبار کاملسهامی خاصتاییدیه از سا...

N / A

واگذاری شرکت رتبه ۵ نیرو

فروش شرکت رتبه 5 نیرو ثبت تهرانتازه تاسیس و اعتبار کاملبدون بدهی و کار...

N / A

شرکت رتبه ۵ ابنیه سهامی خاص

شرکت سهامی خاص ابنیه با رتبه 5 برای واگذاری آماده میباشداین شرکت بدون ...

N / A

واگذاری شرکت رتبه ۵ نیرو

واگذاری شرکت رتبه 5 نیرو در کمترین زماناعتبار کامل/بدون کارکرد/تاغزه ت...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ راه و ابنیه

فروش شرکت رتبه ۵ راه و ابنیه

واگذاری شرکت راه و ساختمان آناهید راهبرد شمال دارای رتبه 5 راهسازی و 5...

N / A

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

واگذاری شرکت رتبه 5 آب ، دارای مجوز آبیاری تحت فشار ، ثبت شد...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ پیمانکاری در کرج...

فروش شرکت رتبه ۵ پیمانکاری در کرج...

واگذاری و فروش شرکت های رتبه 5 پیمانکاری سهامی خاص و مسئولیت محدود در ...

N / A