دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 8

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

واگذاری شرکت رتبه 5 آب ، دارای مجوز آبیاری تحت فشار ، ثبت شد...

N / A

فروش و واگذاری شرکت رتبه پیمانکاری کاوشهای زمینی...

فروش و واگذاری شرکت رتبه پیمانکاری کاوشهای زمینی...

یک شرکت پیمانکاری رتبه دار ، ثبت شده در ساجات و ساجار ، رتبه 5کا...

N / A

خریدو فروش شرکت آب ، ابنیه ، تاسیسات...

خریدو فروش شرکت آب ، ابنیه ، تاسیسات...

فروش و واگذاری شرکتهای پیمانکاری ، سهامی خاص ، مسئولیت محدود ، ...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵راه و ساختمان

فروش شرکت رتبه ۵راه و ساختمان

واگذاری و فروش شرکت پیمانکاری رتبه 5 راه و ابنیه دارای اعتبا رک...

N / A

خرید و فروش شرکت پیمانکاری / ۵ آب...

خرید و فروش شرکت پیمانکاری / ۵ آب...

خرید و فروش شرکت پیمانکاری ، رتبه 5 آب ، سهامی خاص ، ثبت سال ...

N / A

خرید و فروش شرکت رتبه دار (ابنیه و تاسیسات تجهیزات...

خرید و فروش شرکت رتبه دار (ابنیه و تاسیسات تجهیزات...

خرید و فروش شرکت رتبه دار ، تاسیسات و تجهیزات - ابنیه ساختمان ، ...

N / A

خرید رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات با قیمت مناسب...

فروش رتبه 5 ابنیه و تاسیسات تجهیزات شرکت سهامی خاص ( در قالب مسئولی...

N / A

شرکت گرید ۵ ابنیه ساختمان/خاص

واگذاری و فروش شرکت رتبه 5 ابنیه ، شرکت سهامی خاص ، بدون کارکرد ...

N / A