دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 4

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه ، نیرو ، تاسیسات/پیمانکاری...

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه ، نیرو ، تاسیسات/پیمانکاری...

شرکت رتبه 5 پیمانکاری جهت واگذاری موجود میباشد : رتبه 5 نیرو تاسیسا...

N / A

خرید و فروش شرکت رتبه دار (ابنیه و تاسیسات تجهیزات...

خرید و فروش شرکت رتبه دار (ابنیه و تاسیسات تجهیزات...

خرید و فروش شرکت رتبه دار ، تاسیسات و تجهیزات - ابنیه ساختمان ، ...

N / A

خرید رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات با قیمت مناسب...

فروش رتبه 5 ابنیه و تاسیسات تجهیزات شرکت سهامی خاص ( در قالب مسئولی...

N / A

فروش شرکت با مسئولیت محدود/ گرید ۵ابنیه وتاسیسات...

فروش شرکت با مسئولیت محدود/ گرید ۵ابنیه وتاسیسات...

شرکت با مسئولیت محدود ، گرید 5 ابنیه و تاسیسات ، اعتبار کارتکس 4...

N / A