دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 9

فروش شرکت رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات کرج...

فروش شرکت رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات کرج...

فروش شرکت رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات در کرج

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ آب و تاسیسات / واگذاری...

فروش شرکت رتبه ۵ آب و تاسیسات / واگذاری...

واگذاری و فروش 100% سهام و امتیاز شرکت گرید 5 آب وتاسیسات شرکت سهامی خ...

N / A

فروش شرکت رتبه دار نیرو وتاسیسات/سهامی خاص...

فروش شرکت رتبه دار نیرو وتاسیسات/سهامی خاص...

یک شرکت پیمانکاری دو رشته ای دارای رتبه  نیرو و تاسیسات تجهیزات ، اعتب...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ پیمانکاری در کرج...

فروش شرکت رتبه ۵ پیمانکاری در کرج...

واگذاری و فروش شرکت های رتبه 5 پیمانکاری سهامی خاص و مسئولیت محدود در ...

N / A

شکت رتبه ۵ صنعت و معدن و رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات...

شکت رتبه ۵ صنعت و معدن و رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات...

فروش شرکت سهامی خاص رتبه پیمانکاری بدون واسطه و به صورت مستقیم دارا...

N / A

فروش شرکت رتبه پیمانکاری تاسیسات/صنعت معدن...

فروش شرکت رتبه پیمانکاری تاسیسات/صنعت معدن...

فروش شرکت در کلیه زمینه های پیمانکاری ، تاسیسات ، صنعت و معدن ، ابن...

N / A

شرکت رتبه ۵ تاسیسات واگذار میشود / فروش بدون واسطه...

شرکت رتبه ۵ تاسیسات واگذار میشود / فروش بدون واسطه...

فروش مستقیم و بدون واسطه شرکت پیمانکاری ، شرکت رتبه 5 پیمانکاری با ...

N / A

خرید و فروش شرکت رتبه دار (ابنیه و تاسیسات تجهیزات...

خرید و فروش شرکت رتبه دار (ابنیه و تاسیسات تجهیزات...

خرید و فروش شرکت رتبه دار ، تاسیسات و تجهیزات - ابنیه ساختمان ، ...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ تاسیسات

شرکت سهامی خاص-رتبه 5 تاسیسات دارای اعتبار کارتکس 4 و مهندس 2 سال بدون...

N / A