دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 3

فروش شرکت رتبه/سهامی خاص/اخذ گرید...

فروش شرکت رتبه 5 نفت و گاز سهامی خاصثبت تهران4 سال اعتباربدون کارکردتا...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ راه / ثبت شده در ساجار...

فروش شرکت رتبه ۵ راه / ثبت شده در ساجار...

اگر دنبال کسب اطلاعات بیشتر و درخواست واگذاری شرکت رتبه دار هس...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵نفت و گاز

فروش شرکت رتبه ۵نفت و گاز

واگذاری شرکت پیمانکاری سهامی خاص شرکت رتبه 5 نفت و گاز دارای...

N / A