دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 10

فروش شرکت آب و فاضلاب (مجوز آبیاری )...

فروش شرکت آب و فاضلاب (مجوز آبیاری )...

شرکت رتبه دار آب و فاضلاب آماده واگذاری میباشدشرکت سهامی خاص و تازه صد...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ آب

فروش شرکت رتبه ۵ آب

واگذاری و فروش شرکت با رتبه 5 آبشرکت سهامی خاصاعتبار کاملو بدون کارکرد...

N / A

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

واگذاری شرکت رتبه 5 آب ، دارای مجوز آبیاری تحت فشار ، ثبت شد...

N / A

ارائه خدمات در زمینه فروش شرکت رتبه دار/آب،راه،تاس...

ارائه خدمات در زمینه فروش شرکت رتبه دار/آب،راه،تاس...

ارائه کلی خدمات در زمینه خرید و فروش شرکت ، شرکت پیمانکاری ، رتبه د...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ آب و فاضلاب

فروش شرکت رتبه ۵ آب و فاضلاب

واگذاری شرکت پیمانکاری سهامی خاص شرکت رتبه 5آب و فاضلاب دارا...

N / A

فروش شرکت آب ومجوزآبیاری تحت فشار/سامانه نوین جهاد...

فروش شرکت آب ومجوزآبیاری تحت فشار/سامانه نوین جهاد...

فروش و واگذاری شرکت پیمانکاری دارای رتبه 5 آب ، سهامی خاص ، اعتبار ...

N / A

خرید و فروش شرکت پیمانکاری / ۵ آب...

خرید و فروش شرکت پیمانکاری / ۵ آب...

خرید و فروش شرکت پیمانکاری ، رتبه 5 آب ، سهامی خاص ، ثبت سال ...

N / A

شرکت رتبه ۵آب و تاسیسات-اعتبار کامل...

شرکت رتبه ۵آب و تاسیسات-اعتبار کامل...

فروش شرکت پیمانکاری رتبه 5 آب و تاسیسات دارای اعتبار کارتکس 4 و مهندس...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ آب و تاسیسات-دارای مجوز آبیاری...

فروش شرکت رتبه ۵ آب و تاسیسات-دارای مجوز آبیاری...

فروش شرکت پیمانکاری سهامی خاص  رتبه 5 آب و تاسیسات دارای اعتبار کار...

N / A

شرکت رتبه ۵ آب و تاسیسات-دارای مجوز ابیاری...

شرکت رتبه ۵ آب و تاسیسات-دارای مجوز ابیاری...

شرکت پیمانکاری سهای خاص دارای اعتبار کارتکس و مهندس 4 سال دارای ...

N / A