دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 3

واگذاری شرکت رتبه ۵ نیرو

فروش شرکت رتبه 5 نیرو ثبت تهرانتازه تاسیس و اعتبار کاملبدون بدهی و کار...

N / A

فروش رتبه ۵ آب و ابنیه

فروش رتبه ۵ آب و ابنیه

واگذاری شرکت پیمانکاری دارای گرید 5 آب و فاضلاب و 5 ابنیه ساختمان ...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ نیرو و تاسیسات

فروش شرکت رتبه ۵ نیرو و تاسیسات

واگذاری و فروش شرکت گرید 5 نیرو و تاسیسات وتجهیزات شرکت سهامی خاص ...

N / A