دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 6

واگذاری شرکت پیمانکاری ساختمان گرید ۴...

واگذاری شرکت پیمانکاری ساختمان گرید ۴...

فروش شرکت رتبه 4 ابنیه دارای گواهی صلاحیت تازه تمدید شده آماده ن...

N / A

خرید و فروش گرید ۴ ابنیه

خرید و فروش گرید ۴ ابنیه

شرکت پیمانکاری رتبه 4 ابنیه به فروش میرسد دارای کارکرد و رزومه ...

N / A

واگذاری رتبه پیمانکاری ۱آب،۲ابنیه/۳مشاور ساختمانی...

واگذاری رتبه پیمانکاری ۱آب،۲ابنیه/۳مشاور ساختمانی...

واگذاری و فروش شرکتهای رتبه بالای پیمانکاری و مشاور پیمانکاری1 آب /...

N / A

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۴ ابنیه...

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۴ ابنیه...

شرکت پیمانکاری گرید 4 ابنیه و ساختمان به فروش میرسد شرکت ثبت ده...

N / A

فروش شرکت رتبه ۴ ابنیه ۴ آب

فروش شرکت رتبه ۴ ابنیه ۴ آب

یک شرکت رتبه 4 ، دارای دور رشته 4 آب و 4 ابنیه ، دارای رزومه واقعی ...

N / A

فروش شرکت گرید ۴ ساختمان پیمانکاری...

فروش شرکت گرید ۴ ساختمان پیمانکاری...

واگذاری شرکت رتبه دار در کوتاه ترین زمان ممکنبدون بدهی مالیاتیدارای اع...

N / A