واگذاری تمام شرکت های رتبه دار در کل کشور با سابقه درخشان

رتبه پایه ۵ ابنیه

رتبه پایه ۵ راه و ابنیه

رتبه پایه ۵ آب و راه

رتبه پایه ۵ آب

رتبه پایه ۳ ابینه

رتبه پایه ۳ تاسیسات

رتبه پایه ۵ ابنیه و تاسیسات

رتبه مشاور مسکونی و تجاری

انجام تمام خدمات ثبتی

نقل و انتقال در کوتاهترین زمان

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5