دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 1259

فروش شرکت رتبه دار پیمانکاری ۵ آب...

فروش شرکت رتبه دار پیمانکاری ۵ آب...

سلامشرکت پیمانکاری رتبه دار در زمینه آب و فاضلاب آماده واگذاری میباشد....

N / A

شرکت رتبه ۵آب با گواهی آبیاری تحت فشار...

شرکت رتبه ۵آب با گواهی آبیاری تحت فشار...

سلام واگذاری شرکت پیمانکاری آب با گواهی آبیاری دارای گرید 5پیمان...

N / A

فروش رتبه پیمانکاری تاسیسات و ابنیه...

فروش رتبه پیمانکاری تاسیسات و ابنیه...

سلامشرکت دو رشته ای ابنیه تاسیسات ،ثبت وصدور سال 1400 ، بدون کارکرد ، ...

N / A

خرید و فروش شرکت رتبه ۵ آب و ابنیه...

خرید و فروش شرکت رتبه ۵ آب و ابنیه...

سلامخرید و فروش شرکت پیمانکاری 5 آب و 5 ابنیهسهامی خاص ، ثبت سال 1400 ...

N / A

شرکت رتبه ۵ آب و کشاورزی

واگذاری شرکت رتبه دار پیمانکاری آب و کشاورزی( رتبه 5 ) ،قابل انتقال به...

N / A

شرکت رتبه ۵ نیرو تاسیسات

شرکت رتبه 5 نیرو تاسیساتسهای خاص ،اعتبار کارتکس 4 ساله ،مهندس 2ساله ،ب...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ نیرو تاسیسات

شرکت رتبه5 نیرو تاسیسات با شرایط زیر به فروش می رسد : شرکت دو رشته ای ...

N / A

واگذاری شرکت رتبه ۵ راه و ابنیه

شرکت دارای گرید 5 راه و 5ساختمان با شرایط :سهامی خاص ، بدون کارکرد ،4 ...

N / A

واگذاری شرکت ابنیه تاسیسات

شرکت گرید دار با رتبه پیمانکاری 5 ابنیه تاسیسات سهامی خاصبدون کارکرد ث...

N / A

شرکت رتبه ۵ آب و ابنیه

واگذاری شرکت پیمانکاری جهت شرکت در مناقصات ،دارای گرید آب و ابنیه ( رت...

N / A