دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 1042

فروش و واگذاری شرکت سهامی خاص/رتبه ۵ راه...

فروش و واگذاری شرکت سهامی خاص/رتبه ۵ راه...

با سلامیک شرکت رتبه راه دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه آماده واگ...

N / A

واگذاری رتبه۵پیمانکاری ابنیه،راه،تاسیسات...

واگذاری رتبه۵پیمانکاری ابنیه،راه،تاسیسات...

فروش و واگذاری شرکت رتبه 5 پیمانکاریتک رشته پیمانکاری :رتبه 5 : ابنیه ...

N / A

واگذاری و فروش شرکت ثبت تهران/ ۵ نیرو...

واگذاری و فروش شرکت ثبت تهران/ ۵ نیرو...

شرکت رتبه 5 نیرو با شرایط زیر آماده واگذاری میباشد :5نیرو ، سهامی خاص ...

N / A

فروش شرکت ۵ابنیه باکارکرد/توکن وایمنی...

فروش شرکت ۵ابنیه باکارکرد/توکن وایمنی...

یک شرکت 5 ابنیه ساختمان دارای کارکرد به فروش میرسد :رتبه 5 ابنیه و ساخ...

N / A

فروش رتبه ۵راهسازی/ابنیه ساختمان...

فروش رتبه ۵راهسازی/ابنیه ساختمان...

شرکت پیمانکاری دارای رتبه 5 /اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه سال 1400...

N / A

واگذاری شرکت ۳مشاور راهسازی/باکارکرد...

واگذاری شرکت ۳مشاور راهسازی/باکارکرد...

واگذاری شرکت مهندسی مشاور ،در پایه 3 راهسازی ،دارای 2 سال اعتبار ،کارک...

N / A

فروش رتبه پیمانکاری۵آب/راه/ابنیه/تاسیسات...

فروش رتبه پیمانکاری۵آب/راه/ابنیه/تاسیسات...

واگذاری و فروش رتبه های پیمانکاری بصورت تک رشته و دورشتهرتبه 5 پیمانکا...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ راه و ابنیه

فروش شرکت رتبه ۵ راه و ابنیه

واگذاری شرکت راه و ساختمان آناهید راهبرد شمال دارای رتبه 5 راهسازی و 5...

N / A

فروش شرکت تاسیساتی گرید ۵

واگذاری شرکت پیمانکاری تاسیسات تجهیزات دارای رتبه 5 تاسیسات تجهیزات رت...

N / A

فروش رتبه۵ ابنیه وتاسیسات/پیمانکاری...

فروش شرکت مسولیت محدوداعتبار کارتکس 4 سال/مهندس 2 سالثبت تهران/سال ثبت...

N / A