دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 8

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۵ نیرو / ۵تاسیسات تجهیزات...

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۵ نیرو / ۵تاسیسات تجهیزات...

فروش و واگذاری شرکت رتبه دار ، 5نیرو ( برق ) ، 5تاسیسات تجهیزات ...

N / A

واگذاری و فروش شرکت رتبه ۵ آب وآبیاری/ ثبت اصفهان...

واگذاری و فروش شرکت رتبه ۵ آب وآبیاری/ ثبت اصفهان...

شرکت رتبه 5 آبیاری / ثبت و صدور استان اصفهان / اعتبار کارتکس کامل (4سا...

N / A

واگذاری امتیاز شرکت ۵ راه و تاسیسات/بدون کارکرد...

واگذاری امتیاز شرکت ۵ راه و تاسیسات/بدون کارکرد...

واگذاری امتیاز شرکت سهامی خاص با شرایط زیر : دارای دو رتبه 5 راه و ...

N / A

شرکت رتبه ۵ اصفهان به فروش میرسد...

شرکت رتبه ۵ اصفهان به فروش میرسد...

شرکت رتبه 5 آب با شرایط ذیل آماده واگذاری جهت شرکت در مناقصات میباشد ....

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ ساختمان وابنیه...

فروش شرکت رتبه ۵ ساختمان وابنیه...

فروش شرکت رتبه 5 ابنیه سهامی خاص بدون کارکرد وبدون بدهی ثبت ش...

N / A

سهامی خاص رتبه ۵ ساختمان کاشان

5 ساختمان -تاسیس 91 کاشان اعتبار تا 15/5/97 موجود اماده واگذاری...

N / A

سهامی خاص رتبه ۵ ساختمان کاشان

5 ساختمان -تاسیس 91 کاشان اعتبار تا 15/5/97 موجود اماده واگذاری...

N / A

سهامی خاص رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات – ۵ نیرو ...

سهامی خاص رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات - 5 نیرو شهرستان...

N / A