ورود | ثبت نام
ورود | ثبت نام

جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

مشخصات(ضروری)

خانم فرهمند

خانم صفری

خانم فرهمند

خانم فلاح

۱۳۹۹-۰۶-۱۰

قوانین تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات

تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات چگونه انجام می شود؟ برای تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات، قوانین و ...
ادامه مطلب

۱۳۹۹-۰۶-۱۰

رتبه بندی ساجات

آنچه که درباره رتبه بندی ساجات باید بدانید برای تعیین میزان صلاحیت شرکت ها از یک رتبه بندی به ن...
ادامه مطلب

۱۳۹۹-۰۶-۱۰

ثبت نام در سامانه ساجات

سامانه ساجات یک سامانه الکترونیکی است که مربوط بهسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا معاونت ر...
ادامه مطلب