ارائه خدمات شرکتها و رتبه های پیمانکاری در کرج ،

خرید ، فروش ، واگذاری و اخذ رتبه پیمانکاری در استان البرز ،

فروش و واگذاری شرکت در کلیه رتبه های پیمانکاری ابنیه ، راه ، آب ، تاسیسات ، کشاورزی ، نفت و گاز

جهت دریافت مشاوره رایگان و خدمات تماس بگیرید.