شرکت سهامی خاص دارای رتبه نیرو و ابنیه ۵ جهت خرید مورد نیاز است. 

ترجیحا توکن و صلاحیت ایمنی داشته باشد.

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 2 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • مورد نیاز است
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • توافقی
رتبه
  • 5