واگذاری شرکت رتبه ۵ آب و تاسیسات ،

اعتبار سه ساله ، بدون کارکرد ، بدون بدهی ،

واگذاری فوری و بدون واسطه

 

۰۹۱۲۰۴۸۷۴۶۰

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 3 سال
اعتبار مهندس
  • 1 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1399
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5 آب / 5 تاسیسات