واگذاری رتبه ۵ آب و کشاورزی

سهامی خاص

اعتبار کامل

بدون کارکرد

ثبت تهران و شهرستان

قابل انتقال به کلیه استان ها

ثبت شده در سامانه ساجار

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
رتبه
  • 5
قیمت اعلامی
  • تماس بگیرید