فروش رتبه ۵ نیرو تاسیسات

سهامی خاص و محدود

بدون کارکرد و بدهی

ثبت ساجار

۴ سال اعتبار رتبه و ۲ سال مهندسین

بدون رزومه

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
قیمت اعلامی
  • تماس بگیرید