واگذاری رتبه ۵ نیرو

سهامی خاص

بدون کارکرد

بدون بدهی

قابل انتقال به کلیه استان ها