فروش رتبه ۵ کشاورزی

سهامی خاص و محدود

بدون کارکرد و بدهی

ثبت ساجار

قابل انتقال به کلیه استان ها

۴ سال اعتبار رتبه و ۲ سال مهندسین

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
رتبه
  • 5
قیمت اعلامی
  • تماس بگیرید