شرکت سهامی خاص ابنیه با رتبه ۵ برای واگذاری آماده میباشد

این شرکت بدون کارکرد و بدون بدهی

تازه تاسیس با ۴ سال اعتبار کارتکس و ۲ سال وکالت مهندسین

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1400
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
رتبه
  • 5
قیمت اعلامی
  • توافقی