شرکت رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات سهامی خاص واگذار میشود شرکت ۴سال اعتبار کارتکس و ۲سال اعتبار مهندس امتیاز اور دارد .

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
سال ثبت
  • 1399
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت شهرستان
رتبه
  • 5
گذرواژه ساجات
  • دارد