فروش رتبه ۵ نفت و گاز

شرکت سهامی خاص و صفر کیلومتر

شرکت قابل انتقال به سایر استان ها در کمترین زمان ممکن

شرکت ثبت تهران و شهرستان ها

اخذ توکن و ایمنی

خرید شرکت/فروش شرکت/رتبه ۵/رتبه ۵ ابنیه/گرید ۵ راه/گرید ۵ تاسیسات/رتبه ۵ نیرو/رتبه ۵ عمرانی/گرید ۵ پیمانکاری/رتبه ۵ آب

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت تهران
رتبه
  • 5