فروش شرکت رتبه ۵ نیرو

۴ سال اعتبار رتبه و ۲ سال وکالت مهندسین

سهامی خاص و صفر کیلومتر

شرکت قابل انتقال به سایر استان ها در کمترین زمان ممکن

شرکت ثبت تهران و شهرستان ها

اخذ توکن و ایمنی

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه

فروش شرکت رتبه ۵ راه

فرو شرکت رتبه  تاسیسات

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • تماس بگیرید
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
محل ثبت شرکت
  • ثبت رشت
رتبه
  • 5