واگذاری و فروش شرکت پیمانکاری

شرکت گرید۵آب و راه

اعتبار کارتکس ۴ سال مهندس ۲ سال

شرکت صفر و بدون کارکرد

دارای توکتن جهت شرکت در مناقصات

قابل استعلام در سایت ساجار

قابل انتقال به تمام نقاط ایران

جهت اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در آگهی تماس بگیرید: