جهت اخذ رتبه نیاز به مدرک تحصیلی در رشته ژئوتکنیک

با ۳ سال سابق کار مرتبط (بیمه) داریم ،

سابقه بیمه میبایست از شرکت های پیمانکاری یا مهندسی رد شده باشد ،

حق اجاره مدرک به صورت یکجا و نقدی(توافقی) انجام میشود

قرارداد ۲ ساله میباشد

همراه با تعهد سلب مسئولیت و تعهد خروج مهندس

جهت اجاره مدرک با شماره درج شده در آگهی تماس بگیرید

امکانات
نوع درخواست
  • مورد نیاز است
مقطع تحصیلی
  • کارشناسی
مدرک تحصیلی
  • زمین شناسی
نوع رتبه
  • رتبه دارد - مشاور
گواهی مهندس
  • سایر موارد
قیمت
  • تماس بگیرید
سابقه بیمه
  • 4 سال سابقه بیمه