سلام جهت رتبه بندی به چند مهندس امتیازآور با سابقه بیمه مرتبط

( حداقل ۳سال )نیازمندیم :

( عزیزان واجد الشرایط فقط مدرک تحصیلی و سابقه بیمه خود را جهت بررسی کارشناس به شماره واتساپ ۰۹۱۲۰۴۸۷۴۶۰ ارسال نمایند )

۱- چهار مهندس عمران درکلیه گرایشها با سابقه بیمه حداقل ۳سال

۲- دو مهندس مکانیک در کلیه گرایشها با سابقه بیمه حداقل ۳سال

۳- سه مهندس معماری در کلیه گرایشها با سابقه بیمه حداقل ۳سال و ۷سال

امکانات
نوع درخواست
 • مورد نیاز است
مقطع تحصیلی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
مدرک تحصیلی
 • عمران
 • مکانیک
 • شهر سازی
 • معماری
نوع رتبه
 • رتبه دارد - پیمانکار
گواهی مهندس
 • تاسیسات و تجهیزات
 • راه و ترابری
 • ساختمان
 • شهرسازی و معماری
 • شهر سازی
 • معماری
قیمت
 • توافقی
سابقه بیمه
 • 3 سال سابقه بیمه