باسلام

نیازمند مهندس امتیازآور جهت رتبه بندی مشاور راهسازی هستم.برای شرکت خودم میخوام. حتما سابقه کار در مشاور راهسازی باشد.

امکانات
نوع درخواست
 • مورد نیاز است
مقطع تحصیلی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
مدرک تحصیلی
 • سایر موارد
 • عمران
 • مکانیک
 • زمین شناسی
 • نقشه برداری
 • سایر موارد
نوع رتبه
 • رتبه دارد - مشاور
گواهی مهندس
 • راه و ترابری
قیمت
 • تماس بگیرید